هزینه چاپ کارت ویزیت معمولی

هزینه چاپ کارت ویزیت معمولی بسیار مناسب بوده و چاپ آن علارغم قیمت مناسب بصورت حرفه ای، با در نظر گرفتن اهداف تجاری انجام می شود.

یک کارت ویزیت معمولی لازم است حداقل ویژگی های ضروری یک طراحی را شامل باشد

برای مثال خلاصه و مفید بوده و کلیه اطلاعات ضروری و اصلی شرکت را به صورتی زیبا در یک فضای کوچک بگنجاند

به طوری که مشتری در اولین نگاه بتواند اطلاعات لازم را دریافت کرده و جذب آن شود.