هزینه طراحی کارت ویزیت حرفه ای

منظور از کارت ویزیت حرفه ای چیست؟ عوامل بسیاری در تعیین هزینه طراحی و چاپ این نوع کارت ها دخیل هستند که به صورت خلاصه بررسی خواهیم نمود.
چاپ انواع کارت مرتبط با حرفه های مختلف همراه با برند یا لوگوی خاص را کارت ویزیت حرفه ای می گویند، حال این کارت ویزیت ها ممکن است مربوط به دندانپزشکی، رستوران، عکاسی یا هتل باشد.
بنابراین همه مشاغل دولتی و غیر دولتی به ویژه سازمان های خصوصی می توانند از کارت ویزیت حرفه ای جهت معرفی خدمات خود نهایت بهره را ببرند.
هزینه طراحی این نوع کارت ها با توجه به حرفه ای و تخصصی بودن نسبت به نمونه های ساده متفاوت است که عواملی مانند طرح مورد نظر کارفرما، رنگ روی کارت، جنس کارت و نوع طراحی از جمله مهمترین گزینه های تاثیرگذار بر قیمت نهایی هر کارت ویزیت به شمار می روند.