هزینه طراحی و سفارش کارت ویزیت الکترونیکی

عوامل بسیاری در تعیین طراحی و سفارش انواع کارت ویزیت های الکترونیکی از جمله کارت ویزیت nfc دخیل می باشند که منجر به تنوع ارقام هزینه آن ها می گردند.
طراحی حرفه ای و سفارش کارت ویزیت الکترونیکی، مرتبط با حرفه های مختلف و همراه با برند و لوگوی خاص انجام می پذیرند. انواع کارت ویزیت الکترونیکی زمینه های حرفه ای مختص به مراکزی همچون دندانپزشکی ، رستوران، عکاسی و یا هتل می باشند. برند و لوگوی خاص طراحی شده در این کارت ها سبب تفاوت رنج قیمتی آن می گردد.