هزنیه کارت ویزیت الکترونیکی

برند و لوگوی خاص طراحی شده در انواع کارت های ویزیت الکترونیکی سبب تفاوت رنج قیمتی آن می گردد.

این روز ها همه ی مشاغل دولتی و نیز غیر دولتی می توانند

از کارت های ویزیت الکترونیکی جهت معرفی خود و ارتباط با مشتریان نهایت بهره را ببرند.

هزینه طراحی این کارت ها با توجه به تجهیز بودن و نیز حرفه ای بودن آن نسبت به طراحی کارت های ویزیت ساده متفاوت و متغییر می باشند.