طراحی کارت ویزیت شرکت الکترونیکی

کارت ویزیت الکترونیکی، قادر است؛ تمام اطلاعات یک شرکت و نحوه ارتباط مشتریان را در خود ذخیره کند. کارت های ویزیت الکترونیکی برای شرکت های مختلف به گونه ای متفاوت طراحی می شوند.

کارت ویزیت، نمای کلی کسب و کار و نحوه تماس مشتریان را در خود جای می دهد. اما کارت های الکترونیکی کاربردی فراتر از یک کارت ویزیت معمولی دارند.

چرا که قابلیت ذخیره اطلاعات مختلف شرکت و ارسال آن به طیف گسترده ای از افراد مرتبط با کسب و کار را دارند.

بدیهی است؛ که کارت های الکترونیکی شرکت های مختلف، از لحاظ طراحی متفاوت اند.