طراحی کارت ویزیت بصورت تاشو

طراحی کارت ویزیت بصورت تاشو باعث می گردد طراح امکان بیشتری برای ارائه مطالب بیشتر داشته باشد.

کارت ویزیت تاشو دارای جذابیت خاصی است و با توجه فضای کمی که اشغال می نماید باعث می گردد مشتریان علاقه بیشتری به نگهداری آن داشته باشند.

در این نوع طراحی سطح بیرونی بسیار ساده در نظر گرفته می شود و در داخل آن با استفاده از خلاقیت و نوآوری می توان از بهترین طرح ها با توجه به تاشو بودن برای جذب مشتری استفاده نمود.

این نوع کارت ها از نوع معمولی دارای هزینه بالاتری است.قیمت-کارت-ویزیت-طرح-چوب-کافه به صورت عمده عرضه می گردد.