طراحی و چاپ کارت ویزیت خلاقانه

کارت ویزیت خلاقانه به صورت اشکال مختلف قابلیت طراحی و اجرا را دارند اما باید به مواردی جهت چاپ مناسب آن نیز توجه شود.
خلاقیت در طراحی انواع کارت ویزیت موضوعی است که اکثر کارفرمایان خواستار آن هستند و همواره به دنبال طراحانی خواهند بود که بتوانند بهترین و زیباترین کارت های مربوط به حیطه کاری را تهیه و چاپ نمایند.
امروزه کارت ویزیت با اشکال پیانو، کامپیوتر، بیسکویت، اشکال هندسی، صندلی و … از جمله نمونه های خلاقانه به شمار می روند که می توانید انواع آن را با توجه به زمینه کاری خود سفارش و چاپ نمایید.
البته باید در نظر گرفت که در هنگام طراحی تمام اصول جلب مشتری و رضایت آنها در اولویت قرار گیرد تا در نگاه اول جذب کارت شوند و اطلاعات موجود روی آن را همیشه به خاطر بسپارند.