طراحی آنلاین انواع کارت ویزیت شیشه ای

کارت ویزیت شیشه ای یکی از انواع جدید طراحی کارت ویزیت است که می توان به صورت آنلاین انجام داد.
همانطور که می دانید امروزه یکی از راههای تبلیغات که به صورت ارزان و در دسترس است کارت ویزیت مباشد، این تبلیغ با اندازه ی کمی که دارد می تواند در جیب یا در کیف پول قرار بگیرد تا هنگام نیاز به آن مراجعه شود، در حال حاضر بیشتر کارت ویزیت ها از جنس کاغذ یا مقوا هستند اما بخاطر انواع زیاد این نوع، کارت ویزیت هایی طراحی شده که بخاطر شفاف بودن آن به شیشه ای معروف هستند و باعث حیرت بسیاری از ببینده ها شده است و از آن مهم تر اینست که طراحی این نمونه را می توان به صورت آنلاین انجام داد.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو