شیک ترین کارت ویزیت با طرح کوبیسم

شیک ترین کارت ویزیت طرح کوبیسم به خاطر نقش و نگارهای ظریف ، از لطافت و زیبایی ویژه ای برخوردار اند .
برای ارائه بهترین طراحی ها در کارت ویزیت بسیاری از هنرها و رشته ها وارد این نوع تبلیغات شده است .
هر چه هنر استفاده شده ظرافت بیشتری داشته باشد کارت ویزیت زیباتر شده و اثر بیشتری روی مخاطب می گذارد.
طرح کوبیسم در حقیقت هنری است که در غرب ابداع شده و سبکی است که توسط بسیاری از نقاشان بزرگ و معروف مورد استفاده قرار گرفته است.
در این طرح اشیاء و جهان بیرون با دیدگاه های نو و به شکلی هنرمندانه نشان داده می شود .
کارت ویزیت با طرح کوبیسم به شکلی نو و متفاوت ، در قالب اشکال هندسی و گاهی به صورت دو بعدی طراحی می شود .

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو