ساخت بهترین کارت ویزیت فرش فروشی آماده

برای ساخت بهترین کارت ویزیت فرش فروشی چه عواملی تاثیر گذار هستند؟ آماده سازی این کارت ویزیت ها زمان زیادی نمی برد اما نقش مهی دارد.
مغازه های فرش فروشی که هنگام وارد شدن به آنها گویی وارد یک نمایشگاه شده اید، که انواع و اقسام تابلو ها با طرح های زیبا در آن وجود دارد. این مغازه ها که می خواهند همه جا مطرح شوند سعی می کنند از طریق داشتن کارت ویزیت کوچکی که لازمه ی کارشان است، نام خود را دست به دست بچرخانند و بر سر زبان ها بیندازند. برای طراحی و ساخت این کارت ویزیت ها پیشنهاد می شود، نشان دهنده این نمایشگاه زیبا باشد. و از طریق این کارت ذوق خود را نشان دهد و بعد با اطلاعات تماس خود مشتری را به مغازه خود بکشاند. این کارت که به صورت دو رو طراحی و چاپ می شود و اکثر اوقات در پشت کارت راه های ارتباطی ذکر می شود و در طرف دیگر کارت طرح و لوگو طراحی می شود. این دو صفحه باید به هم مربوط باشند و چشم را هدایت کنند. هر چند عواملی به غیر از طرح در طراحی کارت ویزیت مهم می باشد که بهتر است مقاله شیوه طراحی کارت ویزیت را مطالعه کنید.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو