خدمات طراحی کارت ویزیت الکترونیکی

طراحی کارت ویزیت الکترونیکی یکی از مهم ترین خدمات حوزه کسب و کارهای رایانه ای است. چرا که کارت الکترونیکی موثرتر و ماندگار تر از سایر کارت هاست.

نگهداری از کارت های ویزیت چاپی برای بسیاری از افراد مشکل بوده و به احتمال زیاد دور انداخته می شوند.

اما کارت ویزیت الکترونکی کدی است؛ که با ارسال آن توسط مشتری به شماره ای مشخص، اطلاعات کسب و کار را روی گوشی آورده و باعث می شود؛

که شماره مشتری در پنل پیامک ذخیره گردد. به همین دلیل طراحی کارت ویزیت، از خدمات جالب توجه رایانه ای است.