جدیدترین مدل کارت ویزیت الکترونیکی

کارت ویزیت الکترونیکی جدیدترین مدل کارت ویزیت و یکی از مهم ترین روش های تبلیغات بوده؛ که زمینه ارتباط موثر با مشتریان را فراهم کرده است.
کمتر فروشگاهی است؛ که برای حفظ ارتباط مشتریان خود از کارت ویزیت استفاده نکند. اما برای کارت های چاپی همواره خطر دور انداخته شدن وجود دارد. جدیدترین مدل کارت های ویزیت به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی شده اند. به نحوی که علاوه بر قرار گرفتن اطلاعات تماس فروشگاه برای مشتری، امکان ارتباط همیشگی و ارسال پیامک در مواقع لزوم را دارد.