جالب ترین کارت ویزیت هوشمند الکترونیکی

کارت ویزیت هوشمند الکترونیکی جالب ترین پدیده در صنعت طراحی کارت ویزیت بوده؛ که امروزه اکثر شرکت ها و فروشگاه های بزرگ و معتبر به آن مجهز می باشند.
سال های سال است؛ که از کارت ویزیت برای معرفی کسب و کار استفاده می شود. اما پیشرفت تکنولوژی، کارت های هوشمندی را با عنوان کارت ویزیت الکترونیکی با جالب ترین ایده ها پدید آورده است. امروزه اکثر فروشگاه ها و شرکت های بزرگ، با دادن کد اختصاصی خود به مشتریان، اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار می دهند.