تعرفه خدمات کارت ویزیت هنری

چه عواملی بر تعرفه خدمات و چاپ انواع کارت ویزیت هنری تاثیرگذار است؟ استعلام قیمت روز کارت ویزیت چگونه امکان پذیر خواهد بود؟

زمانی که تصمیم به سفارش طراحی و چاپ کارت ویزیت هنری و دیگر نمونه ها را دارید باید در نظر بگیرید که یک سری عوامل به صورت ثابت بر قیمت انواع کارت ها اثرگذار هستند.

عواملی مانند سایز کارت ویزیت، جنس کاغذ کارت، نوع چاپ که به صورت معمولی و فوری صورت می گیرد، تعداد تیراژ بر حسب سفارش مشتری و قیمت روز کاغذ.

البته در مورد انواع کارت ویزیت هنری علاوه بر موارد بالا نوع طراحی نیز اهمیت ویژه ای دارد زیرا اکثر این کارت ها به صورت تخصصی برای هر مراجعه کننده دارای طراحی های خلاقانه و غیر تکراری خواهد بود.

استعلام قیمت ها و تعرفه خدمات چاپ کارت ها نیز تنها از طریق مراکز طراحی و چاپ کارت ویزیت امکان پذیر می باشد.