بهترین کارت ویزیت هوشمند الکترونیکی

کارت ویزیت هوشمند الکترونیکی یکی از بهترین روش های تبلیغ و ارتباط با مشتری است. کارت ویزیت الکترونیکی را به راحتی می توان ویرایش کرد.

کارت ویزیت الکترونیکی سیستم هوشمندی مبنی بر یک کد اختصاصی برای صاحبان مشاغل است.

استفاده از این کارت، بهترین راهکار برای حفظ مشتریان است؛

چرا که با دادن کد به مشتریان شماره آنها در پنل پیامکی فروشگاه ذخیره می گردد. اطلاعات کارت هوشمند را به راحتی می توان ویرایش کرد و در صورت تغییر آدرس، مشتریان مطلع می شوند.