ارائه کارت ویزیت دایکات دارای برش قالبی

طراحی کارت ویزیت دایکات دارای برش قالبی خدمتی با اسم سخت اما جدید از مرکز تبلیغات ایران می باشد.
مرکز تبلیغات ایران این بار برعکس همیشه جلسه ی رونمایی خود را طنزی بسیار جالب شروع کرد.طنزی که به اصطلاح با لکنت گویندگان متعدد برای بیان عنوان خدمات رخ داد.در این جلسه 5 نفر بر روی استیج آمدند و هر کدام به نحوی با لکنت نتوانستند عنوان را مطرح کنند.و نفر ششم کسی نبود جز مدیر روابط عمومی مرکز تبلیغات ایران که این چنین گفت:
طراحی کارت ویزیت دایکات دارای برش قالبی خدمتی با اسم سخت اما جدید از مرکز تبلیغات ایران می باشد.همگان که از نفرات قبلی و نوع خواندنشان شوکه شده بودند با روی صحنه آمدن مدیر روابط عمومی متوجه همه چیز و طنز موجود شدند.زوشی تبلیغاتی دیگر برای رونمایی که باز هم برای اولین بار از مرکز تبلیغات ایران پا به دنیای واقعیت گذاشت.
مرکز تبلیغات ایران را به خاطر همین خاص بودند ها انتخاب کنید تا در تبلیغات خودتان هم خاص باشید.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو